thời gian là vàng

Tài nguyên dạy học

online LÀ CÓ TẤT CẢ

Máy tính

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC000121.jpg HAPPY_NAW_YEAR.swf BANNER_NHAM_THIN_20121.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  DANH NGÔN VỀ NGƯỜI THẦY

  HOÀNG ĐỨC ÂN

  HOÀNG ÂN XIN NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

  tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Đức Ân (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:11' 12-11-2016
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 36
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG ẢNG
  TRƯỜNG THCS ẲNG CANG
  Số: /KH-THCSAC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
  Ẳng Cang, ngày tháng 10 năm 2016
  


  KẾ HOẠCH
  Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

  Căn cứ Kế hoạch số 324/PGD&ĐT-CM ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mường Ảng về việc triển khai công tác tuyên truyền. phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;
  Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Ẳng Cang xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;
  - Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn địa phương.
  2. Yêu cầu
  - Thực hiện tốt các nội dung kế hoạch phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình;
  - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là ở các địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao; giúp học sinh hiểu tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
  - Đề cao vai trò trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số;
  - Tăng cường quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình.
  II. NỘI DUNG
  1. Khảo sát, đánh giá thực trạng, đánh giá kết quả đạt được theo từng kỳ
  Khảo sát, thu thập thông tin; xây dựng, triển khai các phương án giáo dục, truyền thông phù hợp với cộng đồng, đối tượng học sinh; đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện công tác của nhà trường.
  2. Tổ chức tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chấp hành Luật hôn nhân và gia đình
  - Triển khai các hoạt động phù hợp với yếu tố văn hoá, giới, lứa tuổi và dân tộc để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, ngăn ngừa, hạn chế việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
  - Tuyên truyền, vận động thông qua kênh hình (pa nô, tranh, ảnh), kênh tiếng (phát thanh) hoặc lồng ghép với các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ.
  - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
  3. Sưu tập thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
  - Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình.
  - Tiếp nhận, bảo quản tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu pháp luật và những nội dung cần biết về hôn nhân và gia đình, về tác hại, hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
  - Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên bảng tin, báo tường, chương trình phát thanh măng non.
  4. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm giao lưu văn hóa, văn nghệ
  Cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận, tuyên truyền, phổ biến, kiến nghị, đề xuất nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.
  5. Nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên, tuyên truyền viên
  - Sưu tập, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia
   
  Gửi ý kiến

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  kiểm tra code


  Sẽ không hiển thị nếu code của bạn bị lỗi, khi đó bạn hãy sửa lại code ngay tại khung bên trái ! Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn luôn thành công !