thời gian là vàng

Tài nguyên dạy học

online LÀ CÓ TẤT CẢ

Máy tính

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC000121.jpg HAPPY_NAW_YEAR.swf BANNER_NHAM_THIN_20121.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  DANH NGÔN VỀ NGƯỜI THẦY

  HOÀNG ĐỨC ÂN

  HOÀNG ÂN XIN NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

  Tóm tắt SKKN: Kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất tại trường THCS Ẳng Cang

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Đức Ân (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:57' 14-08-2017
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
  Ẳng Cang, ngày tháng 04 năm 2017
  BÁO CÁO
  TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
  - Tên sáng kiến: Kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất tại trường THCS Ẳng Cang
  - Tên cá nhân thực hiện: Hoàng Đức Ân
  - Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017.
  1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến
  1.1. Lí do khách quan
  Năm học 2016-2017 ngành Giáo dục tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đối với các đối tượng chính sách; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  Cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nó tác động trực tiếp đến quá trình giáo dục, góp phần quyết định chất lượng dạy và học trong nhà trường. Điều này đã được thực tế chứng minh một cách rõ ràng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã ghi: “Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh mỗi lớp không vượt quá quy định của từng cấp học”.
  1.2. Lý do chủ quan
  Trường THCS Ẳng Cang là trường chuẩn Quốc gia, cơ sở vật chất – kỹ thuật được đầu tư đầy đủ và hiện đại. Tuy nhiên trong quá trình quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất - kỹ thuật nói chung, trường sở nói riêng vẫn còn những bất cập như: ý thức trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng; công tác kiểm kê, bổ sung và tu sửa chưa kịp thời.
  Xuất phát từ những lý do trên, với cương vị là Hiệu trưởng tôi chọn nghiên cứu đề tài: "Kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất tại trường THCS Ẳng Cang”.
  Sáng kiến kinh nghiệm được xây dựng với mục đích: Nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất; đề xuất và lý giải các biện pháp quản lý cơ sở vật chất ở trường THCS Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của người cán bộ quản lý.
  2. Phạm vi triển khai thực hiện
  Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật tại trường THCS Ẳng Cang, tuy nhiên trong điều kiện cho phép sáng kiến kinh nghiệm tập trung nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý trường sở.
  Thời gian bắt đầu nghiên cứu và áp dụng từ năm học 2016-2017.
  3. Mô tả sáng kiến
  A. Nội dung
  1. Khái niệm về công tác quản lý; Tìm hiểu về yêu cầu, công cụ, nội dung quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật.
  2. Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất tại trường THCS Ẳng Cang.
  3. Biện pháp và giải pháp áp dụng
  4. Khả năng áp dụng của giải pháp
  5. Hiệu quả, lợi ích
  6. Phạm vi ảnh hưởng của giải pháp
  7. Kiến nghị, đề xuất.
  B. Tóm tắt cách thức thực hiện
  1. Nghiên cứu các Khái niệm về Cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học; Tìm hiểu về yêu cầu, công cụ, nội dung quản lý, chỉ đạo của công tác quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học để làm cơ sở lý luận trong việc thực hiện đề tài sáng kiến.
  2. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật
  3. Đưa ra sáu biện pháp và giải pháp áp dụng
  3.1. Lập kế hoạch quản lý cơ sở vật chất trường sở
  3.2. Tổ chức có hiệu quả công tác quản lý cơ sở
   
  Gửi ý kiến

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  kiểm tra code


  Sẽ không hiển thị nếu code của bạn bị lỗi, khi đó bạn hãy sửa lại code ngay tại khung bên trái ! Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn luôn thành công !