thời gian là vàng

Tài nguyên dạy học

online LÀ CÓ TẤT CẢ

Máy tính

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC000121.jpg HAPPY_NAW_YEAR.swf BANNER_NHAM_THIN_20121.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  DANH NGÔN VỀ NGƯỜI THẦY

  HOÀNG ĐỨC ÂN

  HOÀNG ÂN XIN NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hiệu trưởng
  Người gửi: Hoàng Đức Ân (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:00' 13-11-2012
  Dung lượng: 154.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG ẢNG
  TRƯỜNG THCS ẲNG NƯA

  Số: ./KH-THCSAN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

  Ẳng Nưa, ngày ..... tháng 9 năm 2012
  
  
  KẾ HOẠCH
  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012  -  2013
          
  Phần I: Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
  I. Căn cứ pháp lý:
  a) Các văn bản cấp trung ương.
  - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
  - Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
  - Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;
  - Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯDDTN, ngày 19 tháng 8 năm 2008 về Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013;
  - Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
  - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  - Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;
  - Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;
  b) Các văn bản cấp tỉnh.
  - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên;
  - Quyết định số: 510/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;
  - Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 16/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;
  - Văn bản số 1852/SGDĐT-VP, ngày 29/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các cấp học năm học 2012-2013.
  c) Các văn bản cấp huyện, Phòng GD&ĐT:
  - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Ảng;
  - Văn bản số 257/CV-PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Mường Ảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cấp THCS năm học 2012-2013;
  - Văn bản số 258/CV-PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Mường Ảng về việc quy định chuyên môn cấp THCS năm học 2012-2013;
  - Công văn số 259/PGDĐT-CM, ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Mường Ảng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 đối với giáo dục thường xuyên;
  - Công văn số 260/PGD&ĐT-KT&QLCL, ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Mường Ảng V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2012-2013;
  - Công văn số 261/PGD&ĐT-TrT, ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Mường Ảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2012-2013.
  II. Căn cứ vào thực trạng của nhà trường:
  1. Cơ cấu tổ chức
  1.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
  - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 27 người, trong biên chế là 26 người, số nhân viên hợp đồng là 1
  Trong đó: Ban Giám hiệu: 2; Giáo viên: 21; Nhân viên: 4
  - Chất lượng đội ngũ: 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn.
  Trong đó: Đại học: 15 người - đang theo học 1; Cao đẳng 8.
  - Chi bộ nhà trường có 8 đảng viên
  1.2 Học sinh
  Tổng số học sinh toàn trường: 204 hs
  Trong đó:
  Khối 6:
   
  Gửi ý kiến

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  kiểm tra code


  Sẽ không hiển thị nếu code của bạn bị lỗi, khi đó bạn hãy sửa lại code ngay tại khung bên trái ! Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn luôn thành công !